Punainen saunamökki (Red Sauna Cottage)

Elokuussa 2019 alkoi mielenkiintoinen projekti. Asiakkaani halusi hienon vanhan puutalon yhteyteen erillisen saunamökki- ja autokatosrakennuksen. Erilliseen rakennukseen päädyttiin koska vanha päärakennus on museoviraston suojelema ja sen yhteyteen ei haluttu rakentaa saunatiloja.

Saunamökin pinta-ala on noin 40 m2 + avoin autokatos.

Mielestäni kokonaisuudesta tuli oikein mallikas!


In August 2019, I started an interesting project. My client desired a separate sauna cottage + carpot entity in connection to her beautiful wooden house. We ended up building a separate entity because the old main house is protected by the Finnish Heritage Agency.

The area of the sauna cottage came to be approximately 40 sqm + open carpot.

In my opinion the end result is dashing!